SisselogimineTere Tulemast!

VIII ja IX rühma spanjelite erinäitusele Tallinna Kalevi keskstaadionil (Staadioni 8 Tallinn) 1.06.2013 

Näitusele sissepääsuks palume välja trükkida käesolev teade ja esitada see sissepääsus. Ühe näitusele registreeritud koeraga saab tasuta sisse üks inimene, teistel palume osta pileti.
OSAVÕTU NUMBRI SAAVAD KÕIK OSALEJAD KOHAPEAL INFOLAUAST!

Näituse programm ja ringide ajakava:
11:00 Sissepääs näitusele ja veterinaarkontroll
12:00 Ringi töö algus

Kohtunik Annaliisa Heikkinen Soome

Tõug Arv     Aeg
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 8 12.00
KING CHARLES SPANIEL 1
PAPILLON 2
PHALENE 2
INGLISE SPRINGERSPANJEL 10
HISPAANIA VEEKOER 1
HOLLANDI VÄIKE VEELINNUKOER 1
TIIBETI SPANJEL 6
AMEERIKA KOKKERSPANJEL 10
CLUMBERSPANJEL 4
FRENCH  BARBET 2

15:00
Paaride võistlus
Parim Kasvatajaklass
Parim Kutsikas
Parim Juunior
Parim Veteran
8 rühm
9 rühm
BEST IN SHOW

Kõik koerad peavad omama kehtivat vaktsineerimistõendit. Koer peab olema vaktsineeritud marutaudi ja koerte katku vastu. Vaktsineerimine on kehtiv 24 kalendrikuu jooksul alates vaktsineerimise päevast. Katkemise korral või esmavaktsineerimine peab olema teostatud vähemalt 30 päeva enne näitust. Kõik koerad peavad olema tunnusmärgistatud tätoveeringu või mikrokiibiga.(EKL näituse eeskirjad 5.5.1) Drive-in näitusele peavad koerad saabuma hiljemalt oma tõu hindamise ajaks vastavalt ajakavale, soovitavalt 1 tund varem. Koeraomanik vastutab oma koera õigeaegse ringis esitamise eest. Rühmavõistlustel (algus orienteeruvalt 15:00) jätkavad võistlemist kõik tõu parimad. Teised osalejad võivad peale oma tõu hindamist lahkuda. Finaalipääsenud – kui Te siiski peate enne näituse lõppu lahkuma, palume sellest korraldajatele teada anda. Trimmitavate ja pöetavate koerte ettevalmistamiseks on eraldatud selleks ettenähtud ala (EKL näituse eeskirjad p.5.5.5 ja 5.5.6)

NÄITUSE KORRALDAJA EESTI SPANJELITE TÕUÜHING SOOVIB TEILE JA TEIE KOERTELE ÕNNE JA EDU NÄITUSEL!

WELCOME  TO GROUP VIII AND IX SPANIEL SPECIAL SHOW AT KALEVI CENTRAL STADIUM IN TALLINN (Staadioni 8) 1.06.2013

Organizers ask You kindly to print this e-mail (at least the part with program) to enter the show. One person will enter free with a registered dog while others must purchase a ticket.
All participants will receive participant numbers at the ring information desk.

Program
11:00 Entering the show and veterinary check-up
12:00 Judging starts

Judge Annaliisa Heikkinen Finland

Breed No     Time
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 8   12:00
KING CHARLES SPANIEL 1
PAPILLON 2
PHALENE 2
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 10
SPANISH WATERDOG 1
SMALL DUTCH WATERFOWL DOG 1
TIBETAN SPANIEL 6
AMERICAN COCKER  SPANIEL 10
CLUMBER SPANIEL 4
FRENCH  BARBET 2

15:00
Brace Competition
Best Breeder Class
Best Puppy
Best Junior
Best Veteran
8 group
9 group
BEST IN SHOW

The dogs must be vaccinated against rabies and canine distemper. All dogs must have valid vaccination certificates fot the veterinary inspection. Vaccination is valid for 24 months starting from the day of vaccination. The first vaccination must have been at least 30 days before the show. All dogs must be ID marked either with a tattoo or a microchip. (EKU show regulations 5.5.1). Dogs must arrive at the drive-in show by the time their breed is evaluated at the latest, preferably an hour earlier. The owner is responsible for presenting the dog in the ring on time. All other participants can leave after their breed has been evaluated. If you have reached the finals (start approximately at 15:00), but have to leave before the end of the show, please notify the organizers about it.
There is a special area for preparing sheared and trimmed dogs. (EKU show regulations 5.5.5 and 5.5.6)
.

ESTONIAN SPANIEL ASSOCIATION, THE ORGANIZER OF THE SHOW, WISHES YOU AND YOUR DOGS GOOD LUCK AT THE SHOW!

 

EESTI SPANJELITE TÕUÜHINGU ÜLDKOOSOLEK
28.06.2012 kl.18:00 - 18:25
Toimumiskoht: Tallinn, Töökoja 9

Kohal : Merike Moldau
Evelyn Eelma – volitused Inna Akimovalt, Kadri Sepalt, Algi Konnolt.
Seega oli esindatud 5 ühingu liiget, mis üldkoosoleku läbiviimiseks polnud piisav kvoorum.


EESTI SPANJELITE TÕUÜHINGU ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK
27.04.11 kl.18:30 - 20:30
Toimumiskoht: Tallinn, Töökoja 9

Kohal: Merike Moldau
Evelyn Eelma - volitused Inna Akimovalt, Kadri Sepalt, Algi Konnolt.
Helle Vaino
Uno Vaino

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Merike Moldau.
Koosoleku protokollijaks valiti ühehäälselt Evelyn Eelma.
Häälte lugejaks valiti ühehäälselt Uno Vaino.

Päevakord:
1. Liikmelisusega seotud küsimused.
2. 2011.a. majandusaruande kinnitamine
3. 2011.a. tegevusaruande kinnitamine
4. 2012.a. tegevusplaani koostamine
5. Jooksvad küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Liikmemakuvõlglased arvata välja liikmete hulgast .
Kodulehele panna üles uus ,iikmete nimekiri ja korrigeerida kennelite nimekiri.
Vastu võetud ühehäälselt.

2. 2011.a. majandusaruande esitas Merike Moldau.
Kinnitatud ühehäälselt.

3. 2011.a tegevusaruande esitasid Merike Moldau ja Helle Vaino.
Tegevusaruannne kinnitatud ühehäälselt.

4. 2012.a. tegevusplaani koostamine

1) Jätkata kohtunikekoolitustega – võimalusel inglise ja welshi springerspanjelite alane koolitus , võib uurida ka Tartu Rahavusvahelise näituse kohtunikke novembris 2012 - kas keegi nendest sobiks ja oleks nõus koolitust läbi viima. Helle Vaino eelistaks koolituse läbiviijat tõugude päriolumaalt Suurbritanniast.


4) 2013 spanjelite erinäituse korraldamine “Eesti Võitja” näitusega paralleelselt.


5. Jooksvad küsimused.

1) Saata EKL-I volikokku taotlus inglise kokkerspanjelite aretusreeglite kehtivusaja pikendamiseks.

2) Küsimus jahikatsetest erinevatele spanjelitõugudele – kõiki tõuomaseid katseid Eestis läbi viia pole võimalik.
Otsust vastu ei võetud.

3) Endiselt küsimus EKL-I teise silma-usaldusarsti koha loomisest – pärida infot EKL-lt.

4) Korraldada ikkagi auhinnad kõigile “Aasta Koera” konkursil osalenutele.

 

 

 Eesti Spanjelite Tõuühingu “AASTA KOER 2011” 

AASTA BEEBIKUTSIKAS
1. Yoysoul Fabyana 69 p (tiibeti sp) E.Eelma ja I.Akimova
2. Final Desire Well Allright 35p (ckcs) L.Läte 

AASTA KUTSIKAS
1. Memphill´s Silver Sensation 167 p (am.kokkersp) L.Tilga
2. Yoysoul Fabyana 111 p (tiibeti sp) E.Eelma ja I.Akimova 

AASTA JUUNIOR
1. Heavenly Way`s Goes With The Wind 181,5 p (am.kokkersp.) D.Saarepera
2. Memphill´s Silver Sensation 45 p (am.kokkersp.) L. Tilga
3. Yoysoul Fabyana 29 p (tiibeti sp) E.Eelma ja I.Akimova 

AASTA KOER
1. Heavenly Way`s Goes With The Wind 224 p. (am.kokkersp) D.Saarepera
2. Ribessita Hey Jude of Liverpool 104,5 p. (kcs) T.Kalinina
3. Fjordneck Indi A-mi-na 80 p (tiibeti sp) I.Akimova
4. Ivory Rubinowy Skarb 76,5 p (kcs) T.Kalinina
5. Yoysoul Fabyana 43 p (tiibeti sp) E.Eelma ja I.Akimova
6. Pointbreak All I Want Is You 45 p (am.kokkersp.) L.Tilga
7. Cheddarhill Addie Adanna 34,5 p (welshi springersp) H. ja U.Vaino
8-9. Cheddarhill Captain Grant 28 p (welshi springersp) H. ja U.Vaino
8-9. Yoysoul Cassandra 28 p (tiibeti sp) E.Eelma ja I.Akimova
10. Starhill Amy Bee Love 26 p (ckcs) E.Eelma 

AASTA VETERAN
1.Ribessita Hey Jude of Liverpool 149 p (kcs) T.Kalinina
2 Starhill Amy Bee Love 85 p (ckcs) E.Eelma
3 Fjordneck Indi A-mi-na 66 p (tiibeti sp) I.Akimova 

AASTA AGILITIKOER
1. Cherddarhill Berth Balthazar 515 p (welshi springersp) T.Vaino 

AASTA KUULEKUSE KOER
1. Cherddarhill Berth Balthazar 90 p (welshi springersp) T.Vaino